DIVERSIFICATION AS A TOOL OF ECONOMIC GROWTH OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL-APPLIED ASPECT

  • V. I. TKACHUK Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet http://orcid.org/0000-0002-5584-1099
  • L.V. TARASOVICH Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet
  • D. O. DAVYDOV Zhytomyrskyi natsionalnyi ahroekolohichnyi universytet
Keywords: diversification, diversification mechanism, marketing strategy, agricultural enterprise, olericulture.

Abstract

У статті доведено, що диверсифікація діяльності сільськогосподарського підприємства є дієвим маркетинговим інструментом забезпечення його економічного зростання, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності та економічної безпеки, посиленню довгострокової позиції на ринку, нівелюванню ризиків виробничо-господарської діяльності у стратегічній перспективі. Визначено місце мотиваційної складової у конфігурації переваг диверсифікації діяльності підприємства та моделюванні очікуваних ефектів. Доведено, що механізм диверсифікації є основою побудови взаємозв’язків між елементами локальної системи (структурних підрозділів у межах конкретного підприємства), необхідними для узгодження всіх параметрів її функціонування (прогнозування споживчого попиту, готовності до диверсифікації, оцінки диверсифікаційного потенціалу тощо). Аргументовано, що реалізацію стратегії диверсифікації за відсутності дієвого механізму її формування слід вважати економічно невиправданим і стратегічно непередбачуваним управлінським рішенням, що супроводжується фрагментарністю та неузгодженістю. Це підкріплюється нівелюванням системного підходу до розробки та імплементації загальної стратегії розвитку суб’єкта господарювання на сталій основі. Обґрунтовано, що оцінка потенціалу диверсифікації та прогнозування ефективності цього процесу є своєрідними індикаторами побудови моделі розвитку підприємства. При цьому, механізм диверсифікації передбачає наявність відповідних маркетингових інструментів як стратегічних орієнтацій підприємства, що використовуються в чітко визначеній послідовності у процесі реалізації політики диверсифікації та здійснюється розрахунок економічного ефекту. Для оцінки стратегічних можливостей розвитку і розробки пропозицій щодо формування стратегії диверсифікації діяльності  здійснено поваріантний прогноз показника обсягу реалізації готової продукції (на прикладі ТОВ «Овочевий комбінат «Станишівка»). Охарактеризовано етапи здійснення та визначено найдоцільніші напрями диверсифікації діяльності підприємства.

References

Agrobiznes pid sklom. Available at: https://www.pro-of.com.ua/agrobiznes-pid-sklom/.

Biletska K. (2007) Dyversyfikatsiia innovatsii u kharchovii promyslovosti: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk; Natsionalnyi naukovyi tsentr «Instytut ahrarnoi ekonomiky» UAAN. Kyiv. 19 s.

Bohachevska K. (2012) Teoretychni pidkhody do vyznachennia poniattia «dyversyfikatsiia pidpryiemstva» yak ekonomichnoi katehorii. Visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu. № 33. S. 261–263.

Vy`traty` vy`robny`cztva Available at: https://buklib.net/books/24812/.

Deineka M., Syladii I. (2011) Stratehii upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh kryzy. Ekonomichnyi analiz. № 8. S. 68–71.

Il`chuk M., Nikitchenko S., Pereguda Ye. (2016). Dy`versy`fikaciya diyal`nosti pidpry`yemny`cz`ky`x struktur agrarnoyi sfery`. Ekonomika APK. № 4. S. 13-20.

Kovtunenko Yu. V. Sapozhny`kov R.M. (2018). Strategiya dy`versy`fikaciyi diyal`nosti pidpry`yemstv v sy`stemi strategichnogo upravlinnya. Innovacijna ekonomika: teorety`chni ta prakty`chni aspekty`. S. 378–391.

Korinko M.D. (2006) Dyversyfikatsiia yak stratehiia rozvytku. Aktualni problemy ekonomiky. № 5 (59). S. 12–17.

Momont T.V.(2014) Dy`versy`fikaciya diyal`nosti sub'yektiv gospodaryuvannya: teorety`chny`j aspekt. Visny`k ZhDTU. № 4 (70). S. 164–173.

Pereguda Ye. F.(2013) Teorety`chni aspekty` dy`versy`fikaciyi sil`s`kogospodars`koyi diyal`nosti pidpry`yemstv APK. Ekonomika APK. № 10. S. 113-116.

Ponyattya pro dy`versy`fikaciyu diyal`nosti pidpry`yemstva. Available at:

https://buklib.net/books/25343/.

Popova S. (2004) Dyversyfikatsiia diialnosti pidpryiemstv v umovakh transformatsiinoi ekonomiky: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk; Kharkivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet. Kharkiv, 20 s.

Semenov H., Kremenchutska Yu. (2012) Dyversyfikatsiia yak faktor stabilizatsii stiikoho rozvytku diialnosti pidpryiemstva. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo. № 3. S. 215–220.

Tkachuk V. I. (2011) Dy`versy`fikaciya agrarnogo pidpry`yemny`cztva : monografiya. Zhy`tomy`r : ZhNAEU.

Tomaty` dlya Yevropy`. Available at: https://agrotimes.ua/article/tomati-dlya-evropi /.

Published
2019-12-23
How to Cite
TKACHUK, V. I., TARASOVICH, L., & DAVYDOV, D. O. (2019). DIVERSIFICATION AS A TOOL OF ECONOMIC GROWTH OF AGRICULTURAL ENTERPRISES: THEORETICAL-APPLIED ASPECT. Herald of Kiev Institute of Business and Technology, 42(3), 89-94. https://doi.org/10.37203/kibit.2019.42.14