The Crisis Factor in Religious Development

Keywords: psychological well-being, religious development, stages of development, factors, crisis indicators.

Abstract

The article presents the stages of the religious development of personality. There is represented by periods: prenatal (the main phase of favorability, phase of an ancient faith, phase of quasi-religious behaviour), early childhood (phase of maternal religiosity, phase of development of prerequisites for individual religiosity), the preschool period (phase of encouraging religiosity, phase of individual religious interest), younger school age (phase of transition from external to internal, identification phase), an early teenager (phase of religious criticality, phase of relay autonomy), a late teenager (phase of religious romanticization, phase of religious integration), youth (phase of religious re-thinking, phase of spiritual accumulation), early maturity (phase of religious stability), middle-age (phase of religious ascent), late maturity (wisdom phase). There are results of a pilot study on the specific behaviour of infants from religious backgrounds in temples of different religious communities (parish temple, a temple of another denomination, another temple of denomination of parents). The results of local empirical studies on the influence of the form and type of religiosity on the level of individual indicators of psychological well-being of a person are presented (attitude to self, attitude to people, attitude to life, attitude to God). The analysis of the crisis potential of the stages of religious development for the social, psychological and spiritual development of personality is carried out. The categorical definitions of the constituents of constructive/destructive passage of crisis stages of religious development by the singularity are presented.

 

References

1. Buty liudynoiu: Zbirnyk tsytat Blazheniishoho Liubomyra (Huzara) / Uporiadnyk o.Ihor Yatsiv. – Lviv: Drukarski kunshty, 2011.- 96 s
2. Vseukrainska rada tserkov ta tserkovnykh orhanizatsii/ ofitsiina storinka. – [rezhym dostupu]: http://www.vrciro.org.ua/ua/
3. Hrydkovets L.M. Etapy relihiinoho rozvytku osobystosti /L.M.Hrydkovets // Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota. – 2007. –№6. – S.16-29
4. Hrydkovets L.M. Svit zhyttievykh kryz liudyny yak dytyny svoiei sim′i, svoho rodu ta narodu : monohrafiia / L.M. Hrydkovets, 2-he vyd. dopovnene – K : KMT, 2019. – 523 s.
5. Hrydkovets L.M.Vplyv batkivskoi rodyny na formuvannia relihiinosti liudyny u period rannoho dytynstva /L.M.Hrydkovets // Problemy zahalnoi ta pedahohichnoi psykholohii. Zbirnyk naukovykh prats. – K.: Henezys, 2006.- t.UIII. – vyp..7. – S.100-106.
6. Dukhovno-psykholohichni osnovy khrystyianskoi psykholohii: kolektyvna monohrafiia/ pid red.. L.M.Hrydkovets. – L.: Skrynia, 2015. – 367 s.
7. Makselon Yu. Psykholohiia: z vykladom osnov psykholohii relihii [Tekst] / Yu. Makselon; [per. z pol.; pid red.Iu. Makselona]. ̶ Lviv: Svichado, 1998. ̶ 320 s.
8. Relihiia v Ukraini /Vikipediia — vilnoi entsyklopedii. – [rezhym dostupu]: https://uk.wikipedia.org/wiki/Relihiia_v_Ukraini
9. Relihiini orhanizatsii v Ukraini (stanom na 1 sichnia 2018 r.)/ Dani Departamentu u spravakh relihii ta natsionalnostei Ministerstva kultury Ukrainy : Nakaz Ministerstva kultury Ukrainy vid 19.03.2018 r. № 216 "Pro richnu statystychnu zvitnist z pytan derzhavno-konfesiinykh vidnosyn v Ukraini za 2017 rik (relihiini orhanizatsii)" – [rezhym dostupu]: https://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr_2018/70440/
10. Khalanskyi V. V. Vplyv relihiinoho faktoru na tsinnisno-smyslovi struktury osobystosti [Tekst] / V. V. Khalanskyi // Visnyk KIBiT.- 2012. –№ 3.- S.87-92
11. Iavorskyi R. Rol relihiinoi doviry v podolanni konfliktiv. Empirychna veryfikatsiia paradyhmy pastoralnoi psykholohii [Tekst] / R. Yavorskyi // Dukhovno-psykholohichni osnovy khrystyianskoi psykholohii: kol. monohraf. /Pid red. Hrydkovets L.M. – Lviv : Skrynia, 2015. – S.183-195.
12. Gartner J., Larson D.B., Allen G.D. Religious commitment and mental health: a review of the empirical Literature // J. Psychol. Theology. – 1991.- № 19. – P. 6.
13. Ryan R.M., Rigbi S., King K. Two types of religious internalization and their relations to religious orientations and mental health // J. of Personality Soc. Psychology. – 1993. – № 65. – P. 586 – 596.
Published
2019-03-28
How to Cite
Hrydkovets, L. (2019). The Crisis Factor in Religious Development. Herald of Kyiv Institute of Business and Technology, 39(1), 49-56. https://doi.org/10.37203/kibit.2019.39.10